Communique from the Holy Synod of Bishops [ENGLISH/SERBIAN]

Communique from the Holy Synod of Bishops [ENGLISH/SERBIAN]

March 31, 2020

Communique from the Holy Synod of Bishops

Regarding the latest recommendations of the Government of Serbia, in order to suppress the spread of the COVID-19 virus, "religious services in churches and in the open air are to be performed without the presence of the faithful," with the clarification that the aim of these recommendations is a safe way of worship and the protection of public health, all the while enabling worship to continue, we inform all our clergy, monastics, and faithful that the Serbian Orthodox Church will implement these recommendations, as it has already done in those countries of the Serbian diaspora and other regions where such protective measures have been taken a few days ago. The Church will not interrupt the serving of the Divine Liturgy or cease communing the faithful, because this is a matter which cannot be debated: it is the basis of our faith in the Living God. Specifically, this means that during the services in the church there is to be a priest (or priests) with a deacon, chanter, and an altar server (according to the need and circumstance).

We urge the faithful, 65 and older, as well as those of younger in weaker health and lower immunity, to refrain from coming to church for worship in the coming days and weeks and put themselves and others at risk.    

We repeat: the risk is not in Holy Communion (on the contrary, we receive it, among other things, "for the healing of soul and body"), but the real danger of the virus, unrelated to Holy Communion, is due to its recent spread everywhere, and the upcoming period has been deemed by both Chinese and our own experts as the most critical and see an increase of isolation as the only way to stop it from spreading and avoid the tragic experience in Italy and some other countries.    

To our faithful we impart our paternal, pastorally responsible and loving blessing that they follow the divine services by television broadcasts and/or online, via church websites, and  that they schedule with their parish priests communion at home in due time.

All other services, particularly Holy Baptism, should be postponed for a later date when the situation has been normalized, but when it is urgently needed it should be done according to the measures of the state of emergency. Funerals must be done with as few amount of people as possible.   

We note particularly that we should not use church attendance as an excuse before one’s conscience and neighbors for disrespecting the measures of self-isolation.Thus, we once again call upon all our clergy, monastics, and faithful to abide by all the precepts of the state and directions regarding church life prescribed by the Holy Synod of Bishops.    

From the Office of the Holy Synod of the Serbian Orthodox Church


-------------------------------------------------------------

Саопштење за јавност Светог Архијерејског Синода


Поводом најновијих препорука Владе Србије да се у циљу сузбијања ширења вируса COVID-19 ,,верски обреди у верским објектима и на отвореном простору врше без присуства верникâ”, уз образложење да је циљ препорукâ безбедан начин вршења богослужења и заштита здравља становништва и истовремено омогућавање несметаног вршења богослужења, обавештавамо све наше свештенство, монаштво и верни народ да ће Српска Православна Црква применити ове препоруке, као што је то већ учинила у оним државама српске дијаспоре и региона где су овакве мере заштите донете пре неколико дана. Црква неће прекидати служење свете Литургије нити престати да причешћује вернике јер је то ствар око које се не може расправљати: она представља основу наше вере у Бога Живога. То конкретно значи да ће се у храмовима у току богослужења налазити свештеник (или свештеници) са ђаконом, појцима и црквењаком (како је где потреба и прилика).

Позивамо све вернике старије од 65 година, као и млађе слабијег општег здравственог стања и слабијег имунитета, да се наредних дана и недеља уздрже од доласка у храмове на света богослужења и ни себе ни друге не изложе ризику.

Понављамо: ризик није свето Причешће (напротив, њега примамо, поред осталог и ,,на исцељење душе и тела”) већ реално присутна опасност од вируса, независно од светог Причешћа, због његове експанзије на сваком кораку у последње време, а предстојећи период и кинески и домаћи стручњаци оцењују као најкритичнији и виде што већу изолацију као једини начин да се његово ширење заустави и да се избегне трагично искуство Италије и неких других земаља.

Нашим верницима очински, пастирски одговорно и са љубављу благосиљамо да света богослужења прате путем телевизијског и радио-преноса и црквених интернет-страница, а да се са својим парохом благовремено договоре о термину причешћа у свом дому. Остала чинодејства, нарочито свету Тајну крштења, треба одложити до нормализације стања, а када је оно ипак хитно потребно, саобразити га мерама ванредног стања. Сахране треба вршити са што мањим бројем присутних.

Посебно напомињемо да није добро да се одлазак у цркву користи као изговор пред својом савешћу и пред ближњима за непоштовање мере самоизолације. Зато још једном позивамо све наше свештенство, монаштво и верни народ да се у свему придржавају прописа које је донела држава  и упутстава о црквеном животу које је прописао Свети Архијерејски Синод.

Из Канцеларије Светог Архијерејског Синода Српске Православне Цркве